Re-integratie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel
bel ons: 06 16088517

Trajecten

Home / Trajecten

Onze gespecialiseerde re-integratie trajecten

NAH-reïntegratie onderscheidt zich van andere integratiebureaus door haar unieke begeleiding die specifiek gericht is op cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel.

 

Zo voert ze, om de kans op succesvolle plaatsing te maximaliseren en loonsanctie te minimaliseren, alle sollicitatieactiviteiten voor cliënt uit.

– Zo komt ze, om de vaak gebrekkige energiehuishouding van cliënt te compenseren, bij cliënt thuis.

En zo maakt ze, om het re-integratieproces beter te stroomlijnen, gebruik van de richtlijnen “Niet aangeboren hersenletsel en arbeids participatie”.

 

 

 

Unieke cliënt benadering

NAH-reïntegratie onderscheidt zich van andere integratiebureaus door haar unieke persoonlijke begeleiding die specifiek gericht is op cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel. Deze begeleiding is beschreven in de studie “Niet aangeboren hersenletsel en arbeids participatie”. Onderstaand zullen een aantal voor cliënt relevante factoren besproken worden en zal aangegeven worden hoe NAH-reïntegratie  deze factoren integreert in het re-integratieproces van cliënt.

Deadlines of overvragen werken averechts en initiatieven blijven vaak uit bij mensen met NAH. Alle sollicitatieactiviteiten die plaats moeten vinden in het kader van de wet poortwachter worden dan ook gerealiseerd door NAH-reïntegratie. Hierdoor wordt de kans op loondoorbetaling geminimaliseerd.

Mensen met NAH hebben over het algemeen veel last van een beperkte energiehuishouding. Alle gesprekken met NAH-reïntegratie vinden daarom plaatst bij cliënt thuis. Hierdoor heeft cliënt voldoende energie voor de re-integratiegesprekken en leidt dit tot een sneller en meer succesvol re-integratieproces.
Het zien van een nieuwe toekomst voor mensen met NAH gaat samen met de acceptatie van leven met een beperking. Rouwverwerking is dan ook een belangrijk onderdeel van het re integratieproces bij mensen met NAH.
Veel mensen met NAH hebben last van energieverlies, moeite met plannen, concentratie en omgaan met prikkels. Hoe iemand reageert op deze beperkingen wordt nauwelijks bepaald door de aard van het probleem, maar veel meer door iemands coping strategie. NAH-reïntegratie is bekend met deze strategieën en in staat om deze op een prettige manier over te brengen.
Begrip is een erg belangrijke en vaak onderschatte factor in het acceptatieproces. De medewerkers van NAH-reïntegratie begrijpen dat re-integreren voor mensen met NAH een ‘life event’ is. Niet alleen voor cliënt, maar ook voor zijn omgeving (bijvoorbeeld ouders, partner en/of kinderen). NAH-reïntegratie  gelooft in een brede aanpak. Daarom hebben we niet alleen gesprekken met cliënt, maar, indien cliënt het wenst, ook met de direct betrokken familieleden. Daarnaast zijn we 7 dagen dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor cliënt.

 

Richtlijnen NAH en arbeidsparticipatie

nahboekOm het re-integratieproces beter te stroomlijnen maakt NAH-reïntegratie gebruik van de richtlijnen die voortkomen uit de studie “Niet aangeboren hersenletsel en arbeids participatie”

De Studie geeft inzicht in factoren en interventies die van positieve invloed zijn op arbeidsparticipatie. De richtlijn is een uitgave van Het Coronel Instituut (voor arbeid en Gezondheid) en het AMC.