Re-integratie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel
bel ons: 06 16088517

1e Spoor

Home / Trajecten / 1e Spoor

1e Spoor Re-integratie

spoor1Is uw werknemer met NAH geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard voor eigen werk, maar kan deze werknemer wel nog aangepast werk doen? Dan heeft u als werkgever en uw werknemer een vergaande inspanningsverplichting om na te gaan of er binnen uw eigen organisatie passend werk te vinden is. Deze zoektocht wordt gekanaliseerd in het 1e spoor re-integratie traject.

Inhoud van het 1e spoor re-integratietraject

Bij dit 1e spoor traject zijn de inspanningen er hoofdzakelijk op gericht om de weerbaarheid en vitaliteit van de medewerker met NAH te versterken en zijn loonwaarde te herstellen zodat men mogelijk de eigen of een andere functie binnen de eigen organisatie weer bij voorkeur duurzaam kan gaan vervullen.

Uit ervaring blijkt dat “coaching on the job” een effectief instrument is indien uw werknemer met NAH – al dan niet arbeidstherapeutisch of stapsgewijs –zijn werk hervat. Het helpt een terugval te voorkomen en zaken inzichtelijk, meetbaar en bespreekbaar te maken als dat nodig mocht zijn.
Deze coaching vindt plaats door een ervaren specialist die zijn sporen heeft verdient in de re-integratie en bekend is met de gevolgen van NAH.

 

Meer informatie over 1e Spoor Re-integratie?

Klik op de button voor een vrijblijvende kennismaking, voor het stellen van vragen of om u aan te melden voor het 1e spoor traject.

Handige tips!

Met de 3D Brain heeft u een referentie-app over het menselijk brein in uw broekzak. Alle hersengebieden zijn te bekijken in 3d-weergave, inclusief informatie over hersenfuncties, stoornissen en recente onderzoeken. Bovendien kunt u op hersengebieden inzoomen en ze in alle richtingen te roteren.

Ervaringen

Loading Quotes...