Re-integratie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel
bel ons: 06 16088517

Job Coach

Home / Trajecten / Job Coach

Jobcoaching

Jobcoaching kan worden ingezet om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker met NAH te vergroten. Onze jobcoaching zorgt ervoor dat mensen met NAH lekkerder in hun vel gaan zitten en gemotiveerd aan het werk blijven. NAH Copingstrategieën worden overgedragen en kwaliteiten worden opnieuw aangeboord waardoor uw werknemer opnieuw weet waar zijn/haar krachten liggen.

Werkwijze van jobcoaching

Uw werknemer wordt gekoppeld aan een ervaren jobcoach die bekend is met de gevolgen van NAH.

De coach bespreekt in de eerste sessie met de coachee de gewenste doelstellingen. Deze worden ook besproken met de werkgever. Wanneer iedereen akkoord is kan het traject van start gaan. De coach bewaakt het proces en houdt steeds het gewenste doel voor ogen.

Tijdens het proces vindt er steeds afstemming plaats tussen werkgever, coachee en coach. Dit bevordert de samenwerking en schept duidelijkheid over de verwachtingen en resultaten.

Meer informatie over Jobcoaching?

Klik op de button voor een vrijblijvende kennismaking, voor het stellen van vragen of om u aan te melden voor Jobcoaching.