``NAH-Reïntegratie richt zich behalve op het vinden van een geschikte baan, ook op het bereiken van een bevredigend levensperspectief.``

Re-integratie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.

NAH-reïntegratie richt zich op personen die in meer of mindere mate hersenletsel hebben opgelopen en die het leven willen oppakken, naar buiten willen komen en opnieuw aan het werk willen.

Wij zijn deskundigen op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel en re-integratie. Wij werken individueel, zijn professioneel, komen thuis bij onze cliënten en zien Nederland als ons werkveld.

Meer over ons

Het 1e Spoor Traject

Bij dit 1e spoor traject zijn de inspanningen er hoofdzakelijk op gericht om de weerbaarheid en vitaliteit van de medewerker met NAH te versterken en zijn loonwaarde te herstellen.

Dit alles is gericht op behoud dienstverband bij de oorspronkelijke werkgever.

Het 2e Spoor Traject

Indien er binnen uw organisatie geen mogelijkheden zijn om passend werk voor uw medewerker met NAH te vinden, zal de zoektocht naar passend werk extern gericht zijn. Deze zoektocht wordt gekanaliseerd in het gespecialiseerde 2e spoor re-integratie traject.

Het 3e Spoor Traject

U kunt er (financieel) belang bij hebben dit  re-integratietraject in te zetten om uw werknemer een externe werkplek te laten vinden of om bij het UWV aan te kunnen tonen dat de medewerker geen benutbare mogelijkheden heeft en recht heeft op een IVA-uitkering.

Gratis trainingsprogramma ``Optimaal hersenletsel herstel``

Omdat re-integratie, naast het vinden van een passende baan, ook optimaal herstel van het hersenletsel is, wordt iedere cliënt 6 maanden kosteloos toegang verleent tot de beste, meest relevante online training portal die ons bekend is.

Cliënt kan op deze manier dagelijks zelfstandig werken aan zijn of haar herstel en kan daardoor zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van zijn of haar belastbaarheid.

Het trainingsprogramma kan naast de reguliere revalidatie plaats vinden en bestaat uit meer dan 100 uur trainingsmateriaal gericht op het herstel van hersenletsel. Cliënt zal door NAH-reïntegratie zowel begeleid worden richting werk als in het doorlopen van het trainingsprogramma.

Het trainingsprogramma gaat uit van de “plasticiteit” van de hersenen en besteed aandacht aan zowel het integraal optimaliseren van het neurologische systeem als aan het verbeteren van afzonderlijke thema’s zoals vermoeidheid, concentratie,  (fijne) motoriek, spasmen etc.

Vraag de gratis code aan en start hier:

Gratis trainingsprogramma
altbrain