Re-integratie Trajecten

Re-integratie Trajecten

Unieke Trajecten

NAH-reïntegratie onderscheidt zich van andere integratiebureaus door haar unieke trajecten  die specifiek gericht zijn op cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel.

De trajecten hebben namelijk de volgende kenmerken:

 • Wij komen bij cliënt thuis.

  Hierdoor gaat de vaak wat beperkte energie van cliënt niet nodeloos op aan reizen en kan cliënt deze juist gebruiken voor zijn of haar herstel en het vinden van een passende functie.

 • Onze trajecten zijn individueele trajecten

  Hierdoor verliest cliënt geen energie door het verblijven in een omgeving met veel prikkels. Daarnaast kan optimaal aandacht besteed worden aan de individuele wensen en mogelijkheden van cliënt.

 • Onze begeleiders 24/7 bereikbaar voor cliënte.

  Re-integratie van mensen met NAH is namelijk meer dan het vinden van een baan.

 • Onze begeleiders zijn senior coaches met minimaal 10- jaar ervaring in het re-integreren van mensen met NAH.

  Hierdoor is de begeleiding uiterst veilig, professioneel en effectief.

 • Wij voeren, indien door cliënt gewenst, onder zijn of haar regie, alle relevante sollicitatieactiviteiten uit.

  Hierdoor wordt de kans op succesvolle plaatsing gemaximaliseerd en de kans op een loonsanctie geminimaliseerd.

 • Wij bieden cliënt toegang tot het trainingsprogramma “Optimaal hersenletsel herstel”.

  Hierdoor kan cliënt zelf verantwoordelijkheid nemen voor het maximaliseren van zijn of haar herstel.

 • Wij maken gebruik van de richtlijnen “Niet aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie”.

  De studie geeft aan welke factoren en interventies van positieve invloed zijn op arbeidsparticipatie van personen met NAH. Hierdoor wordt het gespecialiseerde re-integratieproces theoretisch onderbouwd en sluit het aan bij het vermogen van cliënt.

Het 1e Spoor Traject

Bij dit gespecialiseerde traject zijn de inspanningen er op gericht om de weerbaarheid en vitaliteit van cliënt met NAH te versterken en zijn loonwaarde te herstellen. Doel hiervan is dat cliënt de eigen of een andere functie binnen de eigen organisatie weer duurzaam kan gaan vervullen.

Uit ervaring blijkt dat “coaching on the job” een effectief instrument is wanneer cliënten, al dan niet arbeidstherapeutisch of stapsgewijs, hun werk hervatten.

Het traject zal aangevuld worden met het zes maanden durend on-line trainingsprogramma ‘optimaal hersenletsel herstel’. Cliënt kan op deze manier dagelijks zelfstandig werken aan herstel en kan daardoor zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van zijn of haar belastbaarheid.

Het 2e Spoor Traject

Een uitgebreid persoonsprofiel zal samengesteld worden. Hiertoe zullen testen en gerichte interviews uitgevoerd worden.

Een zoekprofiel met daarin een 3 tal passende functies zal gemaakt worden. Dit zoekprofiel zal getoetst worden op zijn haalbaarheid door een 3 tal managers uit private ondernemingen.

Als voorbereiding op de arbeidsmarkt zal client geholpen worden bij het optimaliseren van zijn CV en krijgt hij een sollicitatie cursus aangeboden.

Door middel van jobhunting, netwerken en actief solliciteren zal client samen met zijn begeleider de gewenste funktie zoeken tot deze gevonden is.

In veel gevallen verloopt de sollicitatie via proefplaatsing succesvol en zal client op basis van jobcoaching begeleid worden tot hij of zij zelfstandig de nieuwe funktie kan uitvoeren.

Indien cliënt echter wenst dat NAH-reïntegratie de sollicitatieactiviteiten, onder zijn of haar regie uitvoert, kan dat. Hierdoor wordt de kans gemaximaliseerd dat u voldoet aan de inspanningseisen die voortvloeien uit uit de Wet Verbetering Poortwachter en maximaliseerd uw medewerker de kans op passend werk extern.

Het traject zal vervolmaakt worden met het 6 maanden durend on-line trainingsprogramma ‘optimaal hersenletsel herstel’. Cliënt kan op deze manier dagelijks zelfstandig werken aan herstel en kan daardoor zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van zijn of haar belastbaarheid.

Het 3e Spoor Traject

Indien uw organisatie eigenrisicodrager voor de WGA is kan het financieel en maatschappelijk aantrekkelijk zijn een 3e spoor re-integratietraject in te zetten.

De zoektocht naar een externe werkplek, zoals uitgevoerd in het 2e spoor zal in dit traject op een meer extensieve maar wederom effectieve manier worden voortgezet.
Er van uitgaande dat client de voorbereidende fasen reeds doorlopen heeft zal in dit traject dan ook met name getracht worden om alsnog tot directe plaatsing te komen. Hiertoe zal behalve het inzetten van ons netwerk en het realiseren van proefplaatsingen indien mogelijk gebruik gemaakt worden van de “no risk polis”, het “loonkostenvoordeel”, de “vergoeding voorzieningen”, en loonkostensubsidie.

 

Het traject zal vervolmaakt worden met het 6 maanden durend on-line trainingsprogramma ‘optimaal hersenletsel herstel’. Cliënt kan op deze manier dagelijks zelfstandig werken aan herstel en kan daardoor zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van zijn of haar belastbaarheid.

De inhoud van het traject zal in overleg samengesteld worden.

Unieke cliënt benadering

NAH-reïntegratie onderscheidt zich van andere integratiebureaus door haar unieke persoonlijke begeleiding die specifiek gericht is op cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel. Deze unike persoonlijke begeleiding is beschreven in de studie “Niet Aangeboren Hersenletsel en arbeids participatie”. In deze studie worden de critieke succespunten gegeven. Aandacht aan deze punten is crusiaal voor een succesvol re-integratietraject voor mensen met NAH.

In het rechter blok zijn deze succespunten opgenomen en zal aangegeven worden hoe NAH-reïntegratie  deze factoren integreert in het re-integratieproces van cliënt.

Deadlines of overvragen werken averechts en ook initiatieven blijven vaak uit bij mensen met NAH. Toch dient client in het kader van de wet Poortwachter binnen een bepaalde tijd  concrete stappen in het sollicitatieproces genomen te hebben. Indien deze uitblijven dient werkgever, volgens het UWV, over te gaan tot sanktionering met een mogelijk conflict als gevolg.

Indien blijkt dat client moeite heeft met de deadlines of als blijkt dat initiatieven uitblijven kunnen alle sollicitatieactiviteiten die plaats moeten vinden in het kader van de wet poortwachter gerealiseerd worden door NAH-reïntegratie. Dit gebeurd alleen als cliënt het wenst en onder zijn of haar regie. Hierdoor wordt de kans op een conflict en op loondoorbetaling geminimaliseerd en de kans op plaatsing gemaximaliseerd.

Mensen met NAH hebben over het algemeen veel last van een beperkte energiehuishouding. Alle gesprekken met NAH-reïntegratie vinden daarom plaats bij cliënt thuis of via beeldtelefoon. Hierdoor heeft cliënt meer energie voor de re-integratiegesprekken en leidt dit tot een sneller en meer succesvol re-integratieproces.

Het zien van een nieuwe toekomst voor mensen met NAH gaat samen met de acceptatie van leven met een beperking. Rouwverwerking is dan ook een belangrijk onderdeel van het re-integratieproces bij mensen met NAH.

Je copingstijl is de manier waarop je geneigd bent om om te gaan met stressvolle omstandigheden en tegenslagen. Indien je getroffen wordt door NAH en je daardoor zowel fysiek als sociaal en maatschappelijk in een veranderingsproces zit is het heel normaal dat je tot 3 jaar na het incident last hebt van stress.

Tijdens het re-integratietraject wordt rekening gehouden met de verschillende copingstijlen van onze cliënten. De belangrijkste copingstijlen zijn:

 1. Actief aanpakken en oplossen.
 2. Verdoving zoeken.
 3. Vermijding
 4. Sociale steun zoeken
 5. Machteloze passiviteit of depressief reactiepatroon
 6. Het uiten van je emoties
 7. Geruststellende gedachten

Begrip is een erg belangrijke en vaak onderschatte factor in het re-integratieproces. De medewerkers van NAH-reïntegratie begrijpen dat re-integreren voor mensen met NAH een ‘life event’ is. Niet alleen voor cliënt, maar ook voor zijn of haar omgeving (bijvoorbeeld ouders, partner en/of kinderen). NAH-reïntegratie  gelooft in een brede aanpak. Daarom hebben we niet alleen gesprekken met cliënt, maar ook, indien cliënt dit wenst, met de direct betrokken familieleden. Daarnaast zijn we zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag bereikbaar voor cliënt.

Richtlijnen NAH en arbeidsparticipatie

Om het re-integratieproces beter te stroomlijnen maakt NAH-reïntegratie gebruik van de richtlijnen die voortkomen uit de studie “Niet aangeboren hersenletsel en arbeids participatie”

De Studie geeft inzicht in factoren en interventies die van positieve invloed zijn op arbeidsparticipatie. De richtlijn is een uitgave van Het Coronel Instituut (voor arbeid en Gezondheid) en het AMC.