Re-integratie Trajecten

Re-integratie Trajecten

Unieke begeleiding

NAH-reïntegratie onderscheidt zich van andere integratiebureaus door haar unieke begeleiding die specifiek gericht is op cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel.

 • Zo komt ze bij cliënt thuis.

  Hierdoor wordt de beschikbare energie van cliënt niet nodeloos verbruikt aan reizen. Cliënt kan deze energie namelijk beter gebruiken voor zijn of haar herstel en het vinden van een passende functie.

 • Zo zijn alle trajecten individueel.

  Hierdoor verliest cliënt geen energie door het verblijven van een prikkelrijke omgeving. Daarnaast kan aandacht besteed worden aan de individuele wensen van cliënt.

 • Zo zijn alle begeleiders 24/7 bereikbaar voor cliënte.

  Re-integratie van mensen met NAH is namelijk meer dan het vinden van een baan.

 • Zo zijn alle begeleiders professionele coaches met minimaal 10- jaar ervaring in het re-integreren van mensen met NAH.

  Hierdoor is de begeleiding uiterst veilig, professioneel en effectief.

 • Zo voert ze indien door cliënt gewenst, onder regie van cliënt, alle sollicitatieactiviteiten voor cliënt uit.

  Hierdoor wordt de kans op succesvolle plaatsing gemaximaliseerd en de kans op een loonsanctie geminimaliseerd.

 • Zo biedt ze al haar cliënten toegang tot het trainingsprogramma “Optimaal hersenletsel herstel”.

  Hierdoor kan cliënt zelf verantwoordelijkheid nemen voor het maximaliseren van zijn of haar herstel.

 • Zo maakt ze gebruik van de richtlijnen “Niet aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie”.

  De Studie geeft inzicht in factoren en interventies die van positieve invloed zijn op arbeidsparticipatie. Hierdoor wordt het gespecialiseerde re-integratieproces theoretisch onderbouwd en sluit het aan bij het vermogen van cliënt.

Het 1e Spoor Traject

Bij dit gespecialiseerde traject zijn de inspanningen er op gericht om de weerbaarheid en vitaliteit van cliënt met NAH te versterken en zijn loonwaarde te herstellen. Belangrijkste doel van dit traject is dat cliënt de eigen of een andere functie binnen de eigen organisatie weer duurzaam kan gaan vervullen.

Uit ervaring blijkt dat “coaching on the job” een effectief instrument is indien cliënten, al dan niet arbeidstherapeutisch of stapsgewijs, hun werk hervatten.

Het traject zal aangevuld worden met het 6 maanden durend on-line trainingsprogramma ‘optimaal hersenletsel herstel’. Cliënt kan op deze manier dagelijks zelfstandig werken aan herstel en kan daardoor zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van zijn of haar belastbaarheid.

Het 2e Spoor Traject

Uitgangspunt van dit gespecialiseerde re-integratietraject is dat cliënt zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar resultaten. Indien cliënt echter wenst dat NAH-reïntegratie de sollicitatieactiviteiten, onder zijn of haar regie uitvoert kan dat.

Het traject zal aangevuld worden met het 6 maanden durend on-line trainingsprogramma ‘optimaal hersenletsel herstel’. Cliënt kan op deze manier dagelijks zelfstandig werken aan herstel en kan daardoor zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van zijn of haar belastbaarheid.

Op deze manier wordt de kans gemaximaliseerd dat u voldoet aan de inspanningseisen voortvloeiend uit uit de Wet Verbetering Poortwachter en vergroot uw medewerker de kans passend werk extern te vinden.

Het 3e Spoor Traject

U als werkgever of opdrachtgever kunt er (financieel) belang bij hebben dit re-integratietraject in te zetten om uw werknemer of verzekerde een externe werkplek te laten vinden. Daarnaast kunt u het inzetten om bij het UWV aan te kunnen tonen dat de medewerker geen benutbare mogelijkheden heeft en recht heeft op een IVA-uitkering.

De inhoud van het traject zal in overleg samengesteld worden.

Unieke cliënt benadering

NAH-reïntegratie onderscheidt zich van andere integratiebureaus door haar unieke persoonlijke begeleiding die specifiek gericht is op cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel. Deze begeleiding is beschreven in de studie “Niet aangeboren hersenletsel en arbeids participatie”. In het rechter blok zullen een aantal voor cliënt relevante factoren besproken worden en zal aangegeven worden hoe NAH-reïntegratie  deze factoren integreert in het re-integratieproces van cliënt.

Deadlines of overvragen werken averechts en initiatieven blijven vaak uit bij mensen met NAH. Alle sollicitatieactiviteiten die plaats moeten vinden in het kader van de wet poortwachter kunnen dan ook, indien cliënt het wenst, onder regie van cliënt gerealiseerd worden door NAH-reïntegratie. Hierdoor wordt de kans op loondoorbetaling geminimaliseerd en de kans op plaatsing gemaximaliseerd.

Mensen met NAH hebben over het algemeen veel last van een beperkte energiehuishouding. Alle gesprekken met NAH-reïntegratie vinden daarom plaatst bij cliënt thuis. Hierdoor heeft cliënt voldoende energie voor de re-integratiegesprekken en leidt dit tot een sneller en meer succesvol re-integratieproces.

Het zien van een nieuwe toekomst voor mensen met NAH gaat samen met de acceptatie van leven met een beperking. Rouwverwerking is dan ook een belangrijk onderdeel van het re integratieproces bij mensen met NAH.

Veel mensen met NAH hebben last van energieverlies, moeite met plannen, concentratie en omgaan met prikkels. Hoe iemand reageert op deze beperkingen wordt nauwelijks bepaald door de aard van het probleem, maar veel meer door iemands coping strategie. NAH-reïntegratie is bekend met deze strategieën en in staat om deze op een prettige manier over te brengen.

Begrip is een erg belangrijke en vaak onderschatte factor in het acceptatieproces. De medewerkers van NAH-reïntegratie begrijpen dat re-integreren voor mensen met NAH een ‘life event’ is. Niet alleen voor cliënt, maar ook voor zijn omgeving (bijvoorbeeld ouders, partner en/of kinderen). NAH-reïntegratie  gelooft in een brede aanpak. Daarom hebben we niet alleen gesprekken met cliënt, maar, indien cliënt het wenst, ook met de direct betrokken familieleden. Daarnaast zijn we 7 dagen dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor cliënt.

Richtlijnen NAH en arbeidsparticipatie

Om het re-integratieproces beter te stroomlijnen maakt NAH-reïntegratie gebruik van de richtlijnen die voortkomen uit de studie “Niet aangeboren hersenletsel en arbeids participatie”

De Studie geeft inzicht in factoren en interventies die van positieve invloed zijn op arbeidsparticipatie. De richtlijn is een uitgave van Het Coronel Instituut (voor arbeid en Gezondheid) en het AMC.