1e Spoor Traject

1e Spoor Traject

Inhoud van het 1e spoor re-integratietraject

Bij dit 1e spoor traject zijn de inspanningen er hoofdzakelijk op gericht om de weerbaarheid en vitaliteit van de medewerker met NAH te versterken en zijn loonwaarde te herstellen. Belangrijkste doel van dit traject is dat medewerker de eigen of een andere functie binnen de eigen organisatie weer bij voorkeur duurzaam kan gaan vervullen.

Uit ervaring blijkt dat “coaching on the job” een effectief instrument is indien uw werknemer met NAH – al dan niet arbeidstherapeutisch of stapsgewijs –zijn werk hervat. Het helpt een terugval te voorkomen en zaken inzichtelijk, meetbaar en bespreekbaar te maken als dat nodig mocht zijn.
Deze coaching vindt plaats door een zeer ervaren re-integratie specialist en goed bekend is met de gevolgen van NAH.

Het re-integratietraject zal aangevuld worden met het zes maanden durend on-line trainingsprogramma ‘optimaal hersenletsel herstel’. Cliënt kan op deze manier dagelijks zelfstandig werken aan zijn of haar herstel en kan daardoor zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van zijn of haar belastbaarheid.

Is uw werknemer met NAH geheel of gedeeltelijk door uw arbeidsdeskundige  arbeidsongeschikt verklaard voor eigen werk, maar kan deze werknemer nog wel aangepast werk doen? Dan heeft uw werknemer en u als werkgever een vergaande inspanningsverplichting om na te gaan of er binnen uw eigen organisatie passend werk te vinden is, aldus het UWV.  Deze zoektocht wordt gekanaliseerd in het 1e spoor re-integratie traject.

Meer informatie over 1e Spoor Re-integratie?

Klik op de button voor een vrijblijvende kennismaking, voor het stellen van vragen of om u aan te melden voor het 1e spoor traject.