Re-integratie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel
bel ons: 06 16088517

Boekenlijst

Home / Informatie / Boekenlijst

Het Nederlands Centrum Hersenletsel heeft samen met AXON leertrajecten een publicatielijst samengesteld met een groot aantal relevante publicaties met betrekking tot niet aangeboren hersenletsel. Op deze website vindt u een overzicht van deze  publicaties. Deze publicaties zijn te verkrijgen via www. axon.nl

Hersenletsel en arbeid

Aan het werk met hersenletsel. 
Een uitgave van Hersenstichting Nederland, 2009. Re-integratie van mensen met hersenletsel is maatwerk. Deze brochure geeft informatie over de aanpak, de mogelijkheden en over de specifieke deskundigheid die ingezet kan worden tijdens het traject. Aan de hand van drie succesvolle voorbeelden uit de praktijk wordt geïllustreerd dat het heel goed mogelijk is om na hersenletsel weer aan het werk te gaan.

 

Informatie voor arbeidsbegeleiders
P.L. Hoenderdaal & G. de Ruijter • Nederlands Centrum Hersenletsel, 2003
Dit boek bevat kort en bondig de noodzakelijke informatie over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, alsook strategieën voor begeleiding naar arbeid. Bij de begeleiding van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel naar arbeid en op de werkplek is deskundigheid van de arbeidsbegeleider absoluut noodzakelijk. De informatie in dit boek is afgestemd op …

 

 

Informatie voor de bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige
P.H. Hoenderdaal, G. de Ruijter & L. Zegerius • Nederlands Centrum Hersenletsel, 2003Mensen met niet-aangeboren hersenletsel vormen ook een speciale groep bij de arbeidsreïntegratie. Voor arbeidsbegeleiders (onder andere trajectbegeleiders, jobcoaches, reïntegratiedeskundigen, arbeidsconsulenten) is daarom een apart deel in deze reeks opgenomen. Dit boek bevat …

 

 

Een werknemer met hersenletsel. Handreikingen voor werkgevers en collega´s
P. Hoenderdaal & H. van Dam • AXON leertrajecten, 2008
De flyer ‘Een werknemer met hersenletsel’ bevat praktische handreikingen voor werkgevers en collega’s van iemand met hersenletsel. Op de voorkant staan aandachtspunten voor inrichting van de arbeidssituatie en op de achterkant staan adviezen voor de omgang met iemand met hersenletsel. De flyer is zeer bruikbaar voor professionals die werkgevers willen infomeren over de gevolgen van hersenletsel voor de arbeidssituatie en daarvoor de flyer willen achterlaten. De flyer is uitgevoerd als gelamineerde kaart, waardoor deze …

 

 

 

Hersenletsel algemeen

b8624be2ed

Omgaan met gedragsverandering na hersenletsel
Arno Prinsen, Hans van Dam, Peter Vrancken • AXON leertrajecten, 2009
Gedragsveranderingen kan geanalyseerd worden aan de hand van de gedragscirkel. Mensen met hersenletsel zelf, maar ook mensen in hun directe omgeving lopen tegen zaken aan waar ze zonder hulp niet uitkomen. Vaak gaat het om veranderd gedrag dat …

 

 

3f000e5df8Informatie voor begeleiders en verzorgers
P.L. Hoenderdaal, P.H. Vrancken en L. Zegerius • AXON leertrajecten 2011
Niet-aangeboren hersenletsel; Informatie voor begeleiders en verzorgers bevat kort en bondig de noodzakelijke informatie over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, alsook adviezen voor behandeling en begeleiding. Begeleiders en verzorgers hebben een cruciale rol bij …

 

 

637f7e9b27Informatie voor maatschappelijk werkers
P.L. Hoenderdaal, C.J. Sleeboom-van Raaij, e.a. • AXON leertrajecten, 2009
Niet-aangeboren hersenletsel; informatie voor maatschappelijk werkers bevat kort en bondig de noodzakelijke informatie over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, alsook adviezen voor behandeling en begeleiding. Maatschappelijk werkenden hebben een cruciale rol bij …

 

 

becca14515Hersenletsel: achtergronden en aanpak
Henk Eilander, Patty van Belle-Kusse & Peter Vrancken • Lemma: Den Haag, 2006
Dit boek is de vernieuwde uitgave van Ze zeggen dat ik zo veranderd ben, een veelbesproken Teleac-serie uit 1998. Het boek gaat over de achtergrond van hersenletsel en de aanpak ervan. Hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor de getroffenen en hun omgeving. Meestal is het letsel onzichtbaar voor de buitenwereld, waardoor er veel onbegrip is. Onbekendheid met de gevolgen …

 

 

 

47b1beb954Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel
Patty van Belle & Judith Zadoks • Zadoks uitgeverij, 2011
Niet-aangeboren hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor degene die het overkomt en diens omgeving. Vaak is iemand blijven aangewezen op hulp. Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel roept veel vragen op. Hoe help je de persoon zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil hij bereiken en wat kan er nog? Hoe kom je hierover met elkaar in gesprek? Hoe kun je begeleiden zonder de regie over te nemen? Het begeleidingsmodel Hooi op je vork is ontwikkeld als handreiking bij het vinden van antwoorden op deze vragen. De werkwijze wordt toegepast in …

 

 

61d7d33cabEigen weg
Patty van Belle & Judith Zadoks • Zadoks uitgeverij: Utrecht, 2011
‘Eigen weg’ is een praktische en volledige ondersteuningsroute voor het opvoeden van kinderen en jongeren met hersenletsel. Het is gebaseerd op ‘Hooi op je vork’, het ondersteuningsmodel voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel van dezelfde auteurs. De ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ouders en met deskundigen op gebied van niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen. Deze versie is geschreven voor professionele begeleiders van kinderen of jongeren met hersenletsel en hun gezin. De werkwijze omvat …

 

 

17a7bef09aHeb ik een probleem dan?
Arno Prinsen • InteraktContour, 2009
Het boek ‘Heb ik een probleem dan?’, geschreven door Arno Prinsen, werpt een nieuw licht op de problematiek rondom niet-aangeboren hersenletsel. Theorie uit de managementliteratuur wordt in het boek vertaald naar een gerichte, stapsgewijze benadering van cliënten met hersenletsel. In het boek komen de volgende begrippen aan de orde: Voorbijganger, Zoeker en Klant. Deze begrippen geven de mate aan waarin er bij een cliënt sprake is van ziektebesef: De Voorbijganger heeft een beperkt ziektebesef. Hij erkent niet dat hij een probleem heeft. De voorbijganger heeft …

 

 

2b846fe20bBrainSTARS
J.E. Dise-Lewis • Vilans, 2012
Jaarlijks lopen duizenden kinderen hersenletsel op. Soms leidt dit pas jaren later tot leer- en gedragsproblemen. Thuis, in omgang met vrienden en/of op school. Veel ouders, leerkrachten én professionele begeleiders van (gezinnen met) een kind met niet-aangeboren hersenletsel zijn op zoek naar toegankelijke informatie over de gevolgen van hersenletsel. Ook hebben zij behoefte aan …

 

 

eb191103eeMag ik ook ff
Martine Kapitein & Rita van der Horst • Hersenstichting, 2009
Dit boek is speciaal voor al die broers en zussen tussen de 8 en 14 jaar die dagelijks te maken hebben met een broer of zus met niet-aangeboren hersenletsel. Er gaat vaak veel aandacht naar de persoon mèt NAH, maar er verandert ook heel veel voor de rest van het gezin, voor JOU dus! Wat maak JIJ mee en wat wil JIJ weten? Je leest wat anderen in eenzelfde situatie te vertellen hebben en je krijgt informatie. Je kunt ook zelf aan de slag met …

 

 

f91cc62e9eCommunicatie bij hersenletsel
Redactie Ellen Witteveen, Leo Admiraal, Henriëtte Visser en Jean Pierre Wilken • Bon Staffleu van Loghum: Houten, 2010
Mensen met ernstige vormen van hersenletsel gaan een langdurig herstelproces in. Het verloop van dit herstelproces is bepalend voor de kwaliteit van leven. In dit boek wordt het herstelproces vanuit drie invalshoeken benaderd: medisch herstel, persoonlijk herstel en sociaal-maatschappelijk herstel. Per jaar worden er meer dan 120.000 mensen onverwacht geconfronteerd met een ongeval of ziekte waarbij de hersenen beschadigd raken. Een deel van hen houdt daar niets aan over, een groter deel heeft blijvend last van beperkingen en een veranderd functioneren. Jaarlijks hebben …

 

 

8e72bcef1cCompetentievergroting in de residentiële jeugdzorg
N.W. Slot & H.J.M. Spanjaard • HBuitgevers: Baarn, 2009
Competentievergroting betekent dat aandacht niet alleen uitgaat naar problemen, maar ook naar positief gedrag. Het is een motiverende aanpak omdat de betrokkenen worden aangesproken op hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen. Het leren van sociale en cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd staat centraal. De werkwijze van competentievergroting grijpt terug op leertheoretische principes en elementen uit de ontwikkelingspsychologie. Onderzoek toont aan dat een aanpak gericht op …

 

 

905f1d03adAan het werk met hersenletsel
Een uitgave van Hersenstichting Nederland, 2009
Hersenletsel kan iemand zomaar overkomen, ook tijdens zijn of haar werkzame leven. Per jaar worden meer dan 70.000 mensen erdoor getroffen. Hersenletsel leidt in veel gevallen tot blijvende veranderingen in het functioneren. Terugkeer naar werk vraagt om aanpassingen die zijn toegesneden op de individuele mogelijkheden. Re-integratie van mensen met hersenletsel is …

 

 

b1dd792f6dZorgwijzer Geheugen
Rudolf Ponds & Frans Verhey • Hersenstichting Nederland, 2011
Dit boek biedt informatie over de werking van ons geheugen en vooral ook over de veranderingen van het geheugen met het ouder worden. Ook wordt ingegaan op de verschillen tussen ouderdomsvergeetachtigheid en dementie en wordt de relatie besproken tussen geheugen en lichamelijke en psychische gezondheid. Daarnaast geeft het praktische tips over hoe men alledaagse vergeetachtigheid kan tegengaan. De meeste ouderen klagen over vergeetachtigheid. Ze zijn bang dat het een voorbode is …

 

 

c232af46a8Zorgwijzer Hersenaandoeningen en seksualiteit
Monique Weiland & Rene Prop • Hersenstichting Nederland, 2007
Het boekje beschrijft wat de rol van de hersenen bij seksualiteit is, hoe hersenaandoeningen de seksualiteit kunnen verstoren, wat de specifieke problemen kunnen zijn en ten slotte ook de oplossingen daarvoor. Meer specifiek leest u bijvoorbeeld over seksualiteit in instellingen, hulpmiddelen, psychologische aspecten en lichamelijke beperkingen zoals verstoorde bewegingen. Hoewel enkele hersenaandoeningen specifiek genoemd worden, is het boekje geen opsomming van seksuele problemen per hersenaandoening. Het gaat hier om overkoepelende problemen waarmee veel …

 

 

2b2eb9a1bbZorgwijzer Karakterveranderingen
Monique Weiland • Hersenstichting Nederland, 2008
In samenwerking met een tiental patiëntenverenigingen heeft de Hersenstichting dit boekje uitgebracht. Karakterveranderingen zijn heel typerend voor hersenaandoeningen. De Zorgwijzer legt uit waarom het karakter verandert bij veel hersenaandoeningen en het gaat dieper in op een aantal karakterveranderingen, zoals ontremming, egocentrisme en veranderde seksualiteit. Partners, familieleden en andere betrokkenen wordt zoveel mogelijk tips gegeven om met deze moeilijke veranderingen om te gaan. In de veertig …

 

 

ca2474879bZorgwijzer Partners
Peter Vrancken • Hersenstichting Nederland, 2008
Als iemand getroffen wordt door niet-aangeboren hersenletsel heeft dat gevolgen voor de getroffene, maar ook zeker voor zijn of haar omgeving. Vooral de partner van de persoon met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zal dagelijks met de gevolgen te maken krijgen. Tot nu toe is er voor partners weinig tot geen compacte informatie beschikbaar over de te verwachten gevolgen van hersenletsel op termijn. Deze Zorgwijzer bevat informatie over (traumatisch) hersenletsel en de gevolgen die dit kan hebben …

 

 

af433b222aZorgwijzer Vermoeidheid
Aglaia Zedlitz • Hersenstichting Nederland, 2010
Vermoeidheid is een veelvoorkomend verschijnsel na niet-aangeboren hersenletsel. Naar schatting krijgt meer dan de helft van de hersenletselpatiënten ermee te maken. Het eerste deel van deze Zorgwijzer beschrijft naast verschillende soorten vermoeidheid, ook mogelijke oorzaken en wisselwerkingen met bijvoorbeeld emoties en slaap. De impact van vermoeidheid op dagelijkse bezigheden zoals werk en hobby?s is groot. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor zijn omgeving. Het tweede deel van de Zorgwijzer gaat hier dieper op in. Hoe kan …

 

 

d810c5433eZorg voor wonen
Landelijk coördinatiepunt Niet-aangeboren Hersenletsel, 2000
Deze handreiking levert een bijdrage aan het meer tot elkaar brengen van ‘zorg’ en ‘wonen’ voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Zij biedt een aantal aanknopingspunten om een gezamenlijk initiatief te starten en verder te structureren. De handreiking is bedoeld voor betrokken partijen als zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraar en gemeenten. De handreiking biedt een stappenplan voor de samenwerking tussen deze partijen, maar ook achtergrondinformatie over niet-aangeboren hersenletsel voor degenen die niet bekend zijn met de …

 

 

93cdd563d8Omgaan met hersenletsel
Jenny Palm • Koninklijke Van Gorcum: Assen, 2012
Veel mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn vanaf het moment dat zij zijn uitbehandeld in meerdere of mindere mate aangewezen op de hulpverlening. Hulpverleners zoeken vaak jarenlang elke dag opnieuw naar de juiste manier van omgaan met hun individuele cliënt. De autonomie van die individu dient daarbij voorop te staan, uiteraard met inachtneming van de aanwezige beperkingen. Dat is een buitengewoon ingewikkeld proces, waarvoor dit boek een belangrijke bron van inspiratie vormt. Omgaan met hersenletsel biedt een overzicht van het gehele spectrum van niet aangeboren hersenletsel, waarbij de nadruk ligt op …

 

 

ff7c07f5eeLeven na een beroerte
Jenny Palm • Bohn Staffleu van Loghum, 2011
Wanneer mensen een beroerte (CVA) hebben doorgemaakt, is de aandacht in eerste instantie gericht op het overleven en herstel van de hersenbloeding of het herseninfarct. Pas daarna komt de vraag; “Overleven, ja, maar hoe dan?” Dit boek gaat vooral over de psychologische en neuropsychologische gevolgen van een beroerte: wat betekent het voor je leven wanneer je opeens geconfronteerd wordt met de gevolgen van een beroerte. Het boek geeft uitleg over specifieke problemen, en wat …

 

 

be5afc3e4fPatient participation and knowledge
Karen Schipper • VU University Press: Amsterdam 2011
Veranderingen in de maatschappij en veranderingen in de mate waarin de kennis en het perspectief van patiënten wordt gewaardeerd, hebben er toe geleid dat patiënten meer en meer betrokken worden bij onderzoek. Ook is er steeds meer aandacht voor hun perspectief naast dat van professionals. Patiënten kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij onderzoek. Patiëntenparticipatie heeft voordelen maar er worden ook nadelen en twijfels geuit. Dit proefschrift beschrijft de meerwaarde van het betrekken van patiënten bij onderzoek en hun exploreren en ontwikkelen van hun kennis.

 

 

9e915c6866Neuropsychologische behandeling
Rudolf Ponds, Caroline van Heugten, Luciano Fasotti & Ellie Wekking (Red.) • Uitgeverij Boom: Amsterdam, 2010
In dit boek worden de nieuwste inzichten gepresenteerd over de neuropsychologische behandeling van cognitieve en niet-cognitieve stoornissen die het gevolg zijn van hersenletsel. Bij het boek hoort een website waar de feitelijke behandel-protocollen worden geplaatst. Die beschrijven behandel- of trainingsprogramma’s en zijn zo veel mogelijk gebaseerd op evidence-based richtlijnen. De protocollen zullen regelmatig worden aangepast aan …

 

 

NeuropsychologieNeuropsychologie 2
B. van Cranenburgh • Elsevier, 2009
Neuropsychologie, is het tweede deel van de vierdelige serie ‘Toegepaste neurowetenschappen’. Systematisch wordt besproken welke stoornissen en problemen kunnen ontstaan door hersenbeschadiging. Het accent ligt vooral op de gevolgen van een beroerte (cva) en hersentrauma (verkeersongevallen). De neuropsychologie is de wetenschap die drie functieniveaus bestudeert: (1) neurale processen en structuren, (2) mentale processen en (3) gedrag. De gevolgen van hersenbeschadiging kunnen op ieder van deze niveaus liggen: de normale samenwerking van hersengebieden is …

 

 

b0b12fb881Verder kijken
Henk Eilander, Korrie Beers, Leonard de Vos • Harcourt, 2005
Maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen leiden in hoog tempo tot verandering in het denken over omgaan met ziekte en handicap. Met als resultaat dat bestaande behandelvormen anders worden gewaardeerd en nieuwe behandelingen worden ontwikkeld. Dit veranderingsproces is ook in de revalidatiepsychologie gaande. In ‘Verder kijken’ wordt het veelzijdige palet van de revalidatiepsychologie belicht door …

 

 

 

f7f4744808Het maakbare brein
Margriet M. Sitskoorn • Bert Bakker: Amsterdam, 2008
Kun je op volwassen leeftijd nog een rekenwonder worden, doorzettingsvermogen verkrijgen of je angsten overwinnen? Dat kan, want onze hersenen zijn in staat tot reorganisatie en zelfvernieuwing: er ontstaan nieuwe verbindingen in het brein en er worden nieuwe cellen aangemaakt. Het maakbare brein beschrijft hoe de hersenen zich ontwikkelen en hoe dit zich verhoudt tot het leven van een tweede taal, een absoluut gehoor of het onderdrukken van impulsen. Bijzondere levensverhalen laten zien dat gedrag en omgeving je hersenen vormen en je vermogen bepalen: een violiste die een kwart van haar hersenen verloor kon toch professioneel blijven spelen, en een …

 

 


NAH_volwassenNiet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen
J.A.M. Vandermeulen • Reed Business, 2012
Hoe ziet de toekomst eruit voor een volwassene met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen zoekt een antwoord op deze vraag en op de vragen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Wat is NAH eigenlijk? Hoe vaak komt het voor? Welk onderzoek vindt er plaats en wat levert dit op? Wat zijn de gevolgen van de verschillende vormen van NAH? Welke therapeutische mogelijkheden zijn er en wat is de prognose? In dit handboek zijn de actuele kennis en kunde op het gebied van …

 

 

286eaed12cMensen met niet-aangeboren hersenletsel
L. Zanen • Bohn Stafleu Van Loghum, 2002
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel leefden vóór hun letsel veelal midden in de maatschappij. Het letsel vormt een duidelijke breuk in hun levensloop. Er is het leven van vóór en van ná het letsel. Wat betekent het voor hen om na het letsel een andere rol te hebben in gezin, werk en maatschappij? Welke rol kan de sociaal-pedagogische hulpverleners bij de begeleiding spelen? Inzicht in het functioneren, de oorzaken en gevolgen van hersenletsel zijn van groot belang voor een respectvolle benadering. Het cahier Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel is geschreven voor …