ZZP’ers met NAH

ZZP’ers met NAH

Re-integratietraject voor ZZP’ers

In dit gespecialiseerde re-integratietraject ligt het accent op het opnieuw genereren van structurele inkomsten. In veel gevallen kan dit door het stapsgewijs oppakken van de oude werkzaamheden. In sommige gevallen kan dit niet en dient gezocht te worden naar nieuwe mogelijkheden.

In dit creatieve zoek-, probeer- en leerproces wordt verzekerde persoonlijk begeleid door de directeur/oprichter van NAH-reïntegratie. Deze ondernemer is een ervaren re-integratiespecialist die bekend is met de gevolgen van NAH. Hij spreekt de taal van ondernemers, begrijpt de denkwijze van verzekerde en kan daardoor snel en effectief tot structurele oplossingen komen.

Naast het vinden van een nieuwe inkomstenbron zal verzekerde begeleid worden bij het accepteren van zijn beperkingen als gevolg van NAH en worden strategieën aangeleerd om minder last te hebben van deze beperkingen.

Verzekerde wordt thuis bezocht voor begeleiding zodat zijn of haar beschikbare energie maximaal kan worden ingezet voor een succesvol re-integratie resultaat.

Het re-integratietraject zal aangevuld worden met het zes maanden durend on-line trainingsprogramma ‘optimaal hersenletsel herstel’. Verzekerde kan op deze manier dagelijks zelfstandig werken aan herstel en kan daardoor zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van zijn of haar belastbaarheid.

Meer informatie over re-integratietraject voor ZZP'ers?

Klik op de button voor een vrijblijvende kennismaking, voor het stellen van vragen of om u aan te melden voor Jobcoaching.