3e Spoor Traject

3e Spoor Traject

Inhoud van het 3e spoor re-integratietraject

Indien uw organisatie eigenrisicodrager voor de WGA is kan het financieel en maatschappelijk aantrekkelijk zijn een 3e spoor re-integratietraject in te zetten.

De zoektocht naar een externe werkplek, zoals uitgevoerd in het 2e spoor zal in dit traject op een meer extensieve maar wederom effectieve manier worden voortgezet.
Er van uitgaande dat cliënt de voorbereidende fasen reeds doorlopen heeft zal in dit traject dan ook met name getracht worden om alsnog tot directe plaatsing te komen. Hiertoe zal behalve het inzetten van ons netwerk en het realiseren van proefplaatsingen indien mogelijk gebruik gemaakt worden van de “no risk polis”, het “loonkostenvoordeel”, de “vergoeding voorzieningen”, en loonkostensubsidie.

Het traject zal vervolmaakt worden met het 6 maanden durend on-line trainingsprogramma ‘optimaal hersenletsel herstel’. Cliënt kan op deze manier dagelijks zelfstandig werken aan herstel en kan daardoor zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van zijn of haar belastbaarheid.

 

Uw werknemer met NAH komt in aanmerking voor een WGA-uitkering indien het UWV verklaart dat uw werknemer meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt is. Indien u als werkgever of verzekeraar de daar uit volgende kosten dient te betalen kan het zinnig zijn een 3e spoor re-integratie traject te starten

Meer informatie over 3e Spoor?

Klik op de button voor een vrijblijvende kennismaking, voor het stellen van vragen of om u aan te melden voor het 1e spoor traject.