2e Spoor Traject

2e Spoor Traject

Inhoud van het 2e spoor re-integratietraject

Uitgangspunt van het traject is dat cliënt zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar  resultaten. Indien cliënt echter wenst dat NAH-reïntegratie de sollicitatieactiviteiten, onder zijn of haar regie uitvoert kan dat. NAH-reïntegratie rapporteert in alle gevallen regulier aan werkgever.

Op deze manier wordt de kans gemaximaliseerd dat u voldoet aan de inspanningseisen voortvloeiend uit uit de Wet Verbetering Poortwachter en vergroot uw medewerker de kans passend werk extern te vinden.

Naast deze sollicitatieactiviteiten wordt samen met werknemer gewerkt aan het accepteren van de beperkingen als gevolg van NAH en worden strategieën aangeleerd om minder last te hebben van de verschillende beperkingen.
Omdat veel personen met NAH beperkte energie hebben, wordt uw werknemer thuis bezocht voor zijn of haar begeleiding. Deze begeleiding vindt plaats door een ervaren specialist die zijn sporen heeft verdiend in de re-integratie en bekend is met de gevolgen van NAH.

Het re-integratietraject zal aangevuld worden met het 6 maanden durend on-line trainingsprogramma ‘optimaal hersenletsel herstel’. Cliënt kan op deze manier dagelijks zelfstandig werken aan zijn of haar herstel en kan daardoor zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van zijn of haar belastbaarheid.

Wanneer iemand als gevolg van NAH uitvalt, is de verwachting dat deze persoon na herstel weer terug aan het werk gaat. Helaas lukt dit niet altijd omdat vanwege complicaties die voortvloeien uit de NAH gerelateerde beperkingen het werk niet meer past. Indien er binnen uw organisatie geen mogelijkheden zijn om passend werk te vinden, zal de zoektocht naar passend werk extern gericht zijn. Deze zoektocht wordt gekanaliseerd in het 2e spoor re-integratie traject.

Meer informatie over 2e Spoor Re-integratie?

Klik op de button voor een vrijblijvende kennismaking, voor het stellen van vragen of om u aan te melden voor het 1e spoor traject.